Правопис наш насушни

Истраживање о правопису

приредила Теодора Пустахија (у састављању упитника учествовала је и Тијана Пустахија)

Језик и друштво су у нераскидивој вези. Језик, као најважније средство комуникације, прати друштвене промене и прилагођава им се. Потребно је време да би се промене у језику ускладиле са променама у друштву јер у језику постоје стандарди који треба да се поштују. Такође, потребан је један временски период да би се језичке промене прихватиле (и примењивале) у друштву.

Телефони, рачунари и интернет су постали неизоставни у свакодневном животу. Поред бројних предности које нам пружају нове технологије, нажалост, јављају се и многобројне мане. Учестало коришћење друштвених мрежа резултира беспотребним скраћеницама које угрожавају језик. Под утицајем интернета јављају се неологизми и позајмљенице, најчешће англицизми, који увелико замењују домаће речи (шеровати, лајковати, запратити…).

Постоје и предности интернета које треба истаћи. На друштвеним мрежама постоје странице и профили који се баве правописом (на крају текста са вама ћу поделити и линкове до мени омиљених страница). Корисници друштвених мрежа могу да усвоје много нових правила и разреше недоумице, уз континуирано праћење кратких и креативних садржаја. Неке странице свакодневно објављују квизове, помоћу којих може да се прати напредак. По узору на њих, са вама најпре делим упитник путем којег ћете моћи да проверите своје знање правописа, а онда када то учините, позивам вас да прочитате до каквих сазнања смо дошли спроводећи ову анкету. Линк до квиза можете наћи ОВДЕ.

Извор: https://sr.wikipedia.org/w/index.php?curid=941081

Анализа упитника

Испитаници су били ученици 1-1 и 1-3. Укупан број испитаника је 34, од тог броја њих 19 припада мушком полу, а њих 15 женском полу.

Упитник се састојао од два дела. Циљ првог дела био је да сазнамо мишљење испитаника о важности познавања правописа, као и то колико читају књига на месечном нивоу, те да ли исправљају грешке у говору или пак оне правописне када примете да их је неко начинио.

Сви испитаници су се сложили да је познавање правописа важно, а већина (90%) је рекла да у свакодневици обраћа пажњу на правопис. Већина ученика прве године (68%) је рекла да исправља грешке људи у околини. Сматрам да је то значајно јер је један од најефикаснијих начина усвајања знања управо тај начин. На месечном нивоу 81% испитаника не прочита ниједну књигу, док 14% прочита једну до две, а само 5% прочита две или више књига. Оцену пет из познавања правописа себи је дало 19% испитаника, оцену четири 64% испитаника, а оцену три 17% испитаника.

На основу првог дела упитника, дошла сам до закључка да испитаници увиђају значај познавања правописа и да су били објективни у самооцењивању.

Други део упитника је био у форми теста са понуђеним одговорима. Био је тежак задатак издвојити једанаест најчешћих језичких грешака за потребе упитника. Потрудиле смо се да упитником обухватимо правописна правила у вези са глаголима, именицама, бројевима, придевима и прилозима.

Питања са највише тачних одговора су:

Означи тачне одговоре: (72%)

а) 18.

б) осамнаести

в) 18-и

Суперлатив придева јак је: (100%)

а) најачи

б) најјачи

Питање код ког су испитаници дали најмање тачних одговора је:

Које врсте речи се пишу заједно са речцом не? (8%)

а) именице

б) придеви

в) прилози

г) глаголи

Постоје дилеме у вези са писањем речце не уз глаголе, именице, придеве и прилоге. Речца не и глаголи се пишу одвојено (постоје изузеци: нећу, нисам, немој, немам), док се именице, придеви и прилози пишу састављено са речцом не.

Једна од честих грешака је писање глагола у императиву. Глаголи у императиву се граде на два начина:

  1. од трећег лица множине презента се одбија завршетак -ју и додају наставци:

друго лице једнине: -ј

прво лице множине: -јмо

друго лице множине: -јте

  1. од трећег лица множине презента се одбија завршетак -у или –е и додају се наставци:

друго лице једнине: -и

прво лице множине: -имо

друго лице множине: -ите

Нека од правила која смо обухватили нашим упитником: У ствари је устаљени прилошки израз, који се пише одвојено. У реду је предлошко-падежна конструкција, која се пише одвојено. Везници и и те се пишу одвојено од заменице како (и те како). Предлози преда и са се пишу одвојено од заменица (преда мном и са мном). Редни бројеви се пишу са тачком (изузетак су римски бројеви, који се пишу без тачке). Редни бројеви могу да се пишу и словима (осамнаести). Одступање од губљења сугласника се јавља код суперлатива придева који почињу сугласником ј (најјачи). Једначење сугласника по звучности се јавља у речи претпоставити. Извинити се значи опростити, а извинути се има значење извити се, савити се.

Препоруке

Профили: Дневна доза правописа, Бојан Јокановић, СрпскиЧАСком, Књижевно-језички атеље

Књиге: 100 Сизифових правописних правила, Бојан Јокановић; 367 језичких цртица, Виолета Бабић

Знање правописа се гради годинама и потребна је заинтересованост и упорност да би се стекао задовољавајући ниво знања. Истакла бих да је због тога изузетно важно читање књига јер се, осим богаћења речника, уочавају правописна правила.

Желим да се захвалим свим испитаницима, који су пристали да ураде упитник. Циљеви истраживања су подизање свести о важности познавања правописа српског језика и образовање.

Подели

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Related Posts